Οι χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης ευνοούν τα έσοδα του δημοσίου

Οι χαμηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών του Δημοσίου από τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Μελέτη του ΚΕΠΕ αναφέρει τις επιπτώσεις τις φορολόγησης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι αυξήθηκαν τα έσοδα του Δημοσίου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά την μείωση του από 330 σε 230 ευρώ τα 1000 λίτρα.

Βέβαια τα έσοδα του δημοσίου από το φόρο αυτό εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια του χειμώνα αλλά και από τις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς τον τρόπο θέρμανσης.

petrelaio_thermansis

Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η οποία αναφέρει τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταβολές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης (Βασ. Λυχναράς, Ελις. Νίτση, Χρ. Τριαντόπουλος) στα έσοδα του δημοσίου.  

Στη παραπάνω μελέτη αναλύθηκαν τα στοιχεία φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης και των εσόδων του δημοσίου ανά χειμερινή περίοδο. Από αυτή την ανάλυση προκύπτει ότι τα σημερινά χαμηλά επίπεδα διεθνών τιμών και ο ΕΦΚ στα 230€ είναι πολύ ευνοϊκά για τα έσοδα του δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα τις χειμερινές περιόδους 2012-2013 και 2013-2014 οπότε και ίσχυε ο ΕΦΚ στα 330€ στα 1000 λίτρα τα έσοδα ανήλθαν στα 295 και 333 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως. Την χειμερινή περίοδο 2014-2015 με ΕΦΚ στα 230 ευρώ, τα έσοδα ήταν στα 362 εκατομμύρια.

Τις ίδιες χειμερινές περιόδους στην Ελλάδα η κατανάλωση ήταν 894.000, 1.010.000 και 1.573.000 χιλιόλιτρα αντιστοίχως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την χειμερινή περίοδο 2011-2012 όπου ήταν η τελευταία φορά που ό φόρος ήταν πολύ χαμηλός στα 60€ τα 1000 λίτρα, η κατανάλωση ήταν 3.092.000 χιλιόλιτρα.

Η μελέτη αναφέρει ότι η σημαντική μείωση της ζήτησης εκτός από το μειωμένο εισόδημα των νοικοκυριών μπορεί να δικαιολογηθεί και στην στροφή των καταναλωτών σε ανταγωνιστικές μορφές καυσίμων (π.χ. φυσικό αέριο, αντλίες θερμότητας κ.λπ.), όπως και στην μειωμένη χρήση για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς κ.λπ.

Η μελέτη εμμέσως τάσσεται υπέρ της διατήρησης του ΕΦΚ στα σημερινά επίπεδα, τονίζοντας ότι μια πιθανή μείωση του θα αποτελέσει κίνητρο για λαθρεμπόριο με βάση τη μεγάλη διαφορά με τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης. Για κάθε περίπτωση πάντως υποστηρίζει ότι θα πρέπει προηγουμένως να γίνει λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα κρατικά έσοδα αλλά και στα νοικοκυριά.

Τέλος η μελέτη αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες καθώς και οι περιοχές με τις μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα θα πρέπει να ευνοηθούν οι επιχειρήσεις των κλάδων καθώς αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εθνική οικονομία.

Για οποιαδήποτε απορία ή για να κάνετε την παραγγελία σας για οικονομικό πετρέλαιο θέρμανσης καλέστε στο 210-9401019 ή συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΛΕΥΡΑ Α'