Το Βιοντίζελ δεν είναι υπεύθυνο για τις μικροβιακές μολύνσεις στο πετρέλαιο κίνησης.

Με αφορμή τους υπαινιγμούς που έγιναν ότι το βιοντίζελ δημιουργεί προβλήματα στον πετρελαιοκινητήρα λόγω μικροβιακών μολύνσεων ανακοίνωσε ο ΣΒΙΒΕ, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Απαραίτητη συνθήκη ώστε να αναπτυχθούν μικρόβια είναι η ύπαρξη σε νερού σε τέτοια ποσότητα ώστε να υπάρχει επαρκές ελεύθερο οξυγόνο. Βιοντίζελ που πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν μπορεί να είναι μολυσμένο στις εγκαταστάσεις παραγωγής του και αυτό γιατί στο τελευταίο στάδιο παραγωγής, αναπτύσσονται τέτοιες θερμοκρασίες όπου έχουν σαν αποτέλεσμα να αποστειρώαρχείο λήψης (3)νουν το προϊόν. Πριν εμφανιστεί το βιοντίζελ είχαν παρουσιαστεί προβλήματα μικροβιακής μόλυνσης στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο και αυτό οφειλόταν στην παρουσία νερού που καθιζάνει με τον καιρό στις δεξαμενές. Γι’ αυτό κρίνετε απαραίτητη η πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου και ο καθαρισμός της δεξαμενής.

Ο ΣΒΙΒΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι οι παραγωγοί βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να πωλούν το προϊόν τους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14214 το οποίο διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του βιοντίζελ και το οποίο είναι κοινό για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Για οποιαδήποτε απορία ή για να κάνετε την παραγγελία σας για οικονομικό πετρέλαιο θέρμανσης καλέστε στο 210-9401019 ή συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΛΕΥΡΑ Α'