Μεγάλη απόκλιση στις τιμές των καυσίμων στα νησιά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα διερευνήσει τις μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε επτά περιφερειακές ενότητες καθώς παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τον μέσο όρο.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεράσιμος Γιακουμάτος, απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δύο έγγραφα-καταγγελίες τα οποία αναφέρονται, αφενός μεν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε επτά περιφερειακές ενότητες της χώρας και αφετέρου σε θέματα καπνικών προϊόντων, ζητώντας τη διερεύνησή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Read more