Μεγάλη απόκλιση στις τιμές των καυσίμων στα νησιά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα διερευνήσει τις μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε επτά περιφερειακές ενότητες καθώς παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τον μέσο όρο.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεράσιμος Γιακουμάτος, απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δύο έγγραφα-καταγγελίες τα οποία αναφέρονται, αφενός μεν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων σε επτά περιφερειακές ενότητες της χώρας και αφετέρου σε θέματα καπνικών προϊόντων, ζητώντας τη διερεύνησή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.

venziniamolivdi1
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίων τιμών του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο στους παρακάτω νομούς: Δωδεκανήσων, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Ενδεικτικά στο νομό Σάμου όπου η μέση τιμή χονδρικής διαμορφώθηκε στα 1,414€/λίτρο, παρατηρήθηκε πολλαπλάσιο περιθώριο πρατηριούχων και εταιρειών εμπορίας (22 λεπτά/λίτρο) σε σχέση με το νομό Ευβοίας, όπου η τιμή χονδρικής ήταν 1,418€/λίτρο και το περιθώριο εμπορίας και πρατηρίων ήταν στα 9,8 λεπτά/ λίτρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι διαφορές του περιθωρίου εμπορίας και πρατηριούχων στους Νομούς που εξετάστηκαν ανωτέρω πιθανόν να αποτελούν ενδείξεις:

α) Για ελλιπή ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο. Πιθανόν να υποκρύπτονται συμφωνίες πρατηρίων σε τοπικό επίπεδο που διατηρούν τις τιμές υψηλά.

β) Για διαφορές στα επίπεδα κατανάλωσης και αποθεματοποίησης ανά Νομό που δεν καταγράφονται. Η κατανάλωση σε αυτούς τους νομούς και πολύ περισσότερο σε ορισμένους δήμους αυτών των νομών παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή.

γ) Για ανομοιογενή γεωγραφική κατανομή εντός του ιδίου νομού όσον αφορά στον αριθμό τόσο των πρατηρίων όσο και των εταιριών που δραστηριοποιούνται.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία του παρατηρητηρίου:

α) Η τιμή διυλιστηρίου της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 0,4122€/λίτρο.

β) Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 0,959€/λίτρο.

γ) Η μέση πανελλαδική τιμή χονδρικής διαμορφώθηκε στα 1,396€/λίτρο.

δ) H μέση πανελλαδική τιμή λιανικής διαμορφώθηκε στα 1,489€/λίτρο.

ε) Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,1178€/λίτρο.