ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

 απεντόμωση γίνεται με συνδυασμό εντομοκτόνων για την καλύτερη και οριστική καταπολέμηση των εντόμων. Τα σκευάσματα μας είναι φιλικά στον άνθρωπο και τα κατοικίδια καθώς και πιστοποιημένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Η εταιρία μας διατηρεί το ιστορικό κάθε κτιρίου έτσι ώστε η απολύμανση να γίνεται με διαφορετικά φάρμακα για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της απεντόμωσης δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε την οικία σας ή να παραμείνει κλειστή. Σε ειδικές περιπτώσεις  λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.

Στις επιχειρήσεις παρέχουμε πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα (πιστοποιητικά, άδειες ,προγράμματα εφαρμογής ,βεβαιώσεις, M.S.D.S, κ.α.) για υγειονομική κάλυψη.