ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Οι πυρκαγιές χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη φύση της καύσιμης ύλης (στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και εύφλεκτα μέταλλα). Αναγνωρίζοντας τους ειδικούς κινδύνους της κάθε εγκατάστασης, εγκαθιστούμε τον καταλληλότερο πυροσβεστήρα δίπλα σε κάθε κίνδυνο.

Πρακτικά εγκαθιστούμε γενικής χρήσης πυροσβεστήρες ABC ξηράς σκόνης σε όλους τους χώρους. Η καταλληλότητα του πυροσβεστήρα για χρήση σε πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, προσδιορίζεται στην ετικέτα όπου και αναγράφεται η μέγιστη ασφαλής ηλεκτρική τάση λειτουργίας για το χρήστη.

Η απόδοση ενός πυροσβεστήρα στην κατάσβεση ονομάζεται κατασβεστική ικανότητα και αναγράφεται στην ετικέτα.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σώμα Πυροσβεστικής οι ακόλουθες εικόνες δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σωστή επιλογή πυροσβεστήρων:

  • Η πυρασφάλεια του κτιρίου σας αποτελεί στοιχειώδη πρόληψη και είναι υποχρεωτική από το νόμο.
  • Η Power Service Oil εγγυάται την λειτουργικότητα και την διαρκή ετοιμότητα του συστήματος της.
  • Πυροσβεστήρες : Αυτόματοι οροφής – Φορητοί Σκόνης – Hallon
  • Πυρανιχνεύσεις – Πυρασφάλεια
  • Αναγομώσεις
  • Τοποθέτηση από ειδικά συνεργεία