ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Λόγοι που καθαρίζουμε την δεξαμενή

Η δεξαμενή πρέπει να καθαρίζεται κάθε δυο (2) χρόνια, προκειμένου να απομακρύνονται τα κατάλοιπα (λάσπη-υγρασία θειάφι – χώμα κτλ. ) που κάθεται λόγω του ειδικού βάρους στον πυθμένα της, διότι αν δεν απομακρυνθούν δημιουργούν συνθήκες διάβρωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να σκουριάσει και να αναγκαστούμε να προβούμε σε αλλαγή.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός της δεξαμενής

1. Γίνεται αναρρόφηση του υπάρχοντος πετρελαίου από τα βυτιοφόρα μας, παρουσία σας. 2.Γίνεται ειδική εφαρμογή με ηλεκτρική σκούπα για τέλειο καθαρισμό αφαιρώντας όλα αυτά τα κατάλοιπα. Tοποθετεί – αν αυτό κριθεί απαραίτητο – ένα ειδικό υλικό στις ραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης, ώστε να σφραγισθούν τυχόν πόροι σε αυτές και αφού γίνει, σας επιστρέφεται καθαρή ποσότητα και έτοιμο πετρέλαιο προς καύση, τοποθετείται ξανά, καθαρό πλέον, στην δεξαμενή.

Για πλαστικές δεξαμενές και δεξαμενές χωρίς ανθρωποθυρίδα ειδική εφαρμογή με ηλεκτρική σκούπα για τέλειο καθαρισμό.