ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Τα Τρωκτικά και η Καταπολέμησή τους

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία εργασία ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Ξεκινώντας το έργο της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο.

Το δεύτερο βήμα της μυοκτονίας είναι η εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που τυχόν υπάρχουν και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στο χώρο. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν τα σημεία από τα οποία τα τρωκτικά προμηθεύονται την τροφή τους έτσι  ώστε να εξαλείψουμε τις πηγές τροφής των τρωκτικών.

Η παρουσία ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία καθώς:

Είναι μηχανικοί φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανά τους (σαλμονέλες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta) και με τα ούρα τους (λεπτόσπειρες).

Ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες και το σμήγμα του δέρματός τους και τα καθιστούν ακατάλληλα ή μειώνουν την εμπορική τους αξία.

Ιδιότητες Μυοκτόνων Φαρμάκων

1. Είναι εύχρηστα σκευάσματα , ειδικά σχεδιασμένα για να προσελκύουν και να καταπολεμούν τρωκτικά που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα (μιθριδατισμός).

2. Είναι φάρμακα β΄γενεάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις (γεύματα) αρκούν για να πάρει το τρωκτικό την θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσία ς που απαιτείται

3. Το φάρμακο δρα κατόπιν 3-4 ημερών έτσι ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο «του Φόβου Δολώματος»

4. Με τη δράση του φαρμάκου το τρωκτικό μομιοποιείται και ψοφά μακριά από τους χώρους χωρίς να μυρίζει.

5. Δεν σκορπίζονται από τον αέρα και δεν αλλοιώνονται από την υγρασία.