ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Η Power Service Oil ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Γεωργίας χορηγεί Πιστοποιητικό Απολύμανσης σε κάθε εφαρμογή που θα κάνει στον χώρο σας το οποίο αναφέρει:

  • τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν
  • τους κανόνες προφύλαξης
  • τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να έχετε την αποτελεσματικότερη απολύμανση

Η εταιρία μας απασχολεί μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και είναι από τις λίγες εταιρίες στον χώρο που εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας, σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου Γεωργίας