ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ

Υποκαπνισμός ( fumigation ), είναι η απεντόμωση με ένα καπνογόνο σκεύασμα ώστε να ελεγχθεί η προσβολή σε ιδιαίτερα προϊόντα ή χώρους. Ένα καπνογόνο είναι μια χημική ουσία, που στην κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και πίεση, μπορεί να παράγει ένα τοξικό αέριο σε ικανοποιητική συγκέντρωση για να είναι θανατηφόρο σε ένα ή διάφορα είδη παρασίτων. Με λίγα λόγια υποκαπνισμός είναι η εισαγωγή σε ένα στεγανοποιημένο χώρο ( κενό ή με προϊόντα), ενός τοξικού αερίου σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση, για τον απαιτούμενο χρόνο, έτσι ώστε το αέριο να καταλάβει όλο τον χώρο και να σκοτώσει τα έντομα που είναι ο στόχος μας.

Τα υποκαπνιστικά είναι τοξικά σε όλες τις μορφές ζωής. Επομένως είναι δυνατό να ελεγχθούν όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου (αυγό – προνύμφη – νύμφη – τέλειο).

Ο υποκαπνισμός είναι συχνά ο γρηγορότερος τρόπος για απαλλαγή από την παρουσία εντόμων με αποτέλεσμα να κερδίζουμε χρόνο και σε τελευταία ανάλυση χρήματα.

Τα υποκαπνιστικά μπορούν να φθάσουν εκεί όπου οι ψεκασμοί, οι σκόνες, τα αερολύματα κ.λπ. δεν μπορούν να φθάσουν, όπως βαθιά σε έναν μεγάλο σωρό προϊόντων σε ενσακκισμένα προϊόντα, ένα αμπάρι πλοίου κ.λπ. . Επομένως τον χαρακτηρίζει υψηλή διαπερατότητα.

Περιορισμένα έως ανύπαρκτα τα προβλήματα υπολειμμάτων στα φορτία πλοίων εφόσον γίνει σωστός αερισμός των αμπαριών και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Τα καπνογόνα χρησιμοποιούνται όπου τα πρότυπα απαιτούν μηδενική ανοχή εντόμων στα προϊόντα ή τους χώρους παραγωγής.

Ο υποκαπνισμός αυτός είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή απεντόμωσης στην οποία ειδικευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.

Η υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία μας διασφαλίζει ότι η εφαρμογή θα ολοκληρωθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια τόσο για τα προϊόντα όσο και για τους ανθρώπους.
Με την εφαρμογή αυτή εξασφαλίζεται η θανάτωση κάθε είδους εντόμου σε όλα τα στάδια (αυγό, προνύμφη, pupa, τέλειο έντομο) δράσης.

Η μέθοδος συνίσταται στην χρήση υποκαπνιστικών προϊόντων (φωσφίνη σε γυμνή ή καλυμμένη μορφή) τα οποία τοποθετούνται στο χώρο που περιέχει τα προϊόντα προς απεντόμωση. Προηγείται ο έλεγχος της καταλληλότητας του χώρου από πλευράς αεροστεγανότητας ώστε να αποφευχθεί διαρροή του υποκαπνιστικού και πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες μόνωσης αν κριθεί απαραίτητο. Ο υποκαπνισμός σε χώρους αποθήκευσης (αποθήκες σιλό, κλπ.) πραγματοποιείται αφού πρώτα τα προϊόντα καλυφθούν με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάυλον) ώστε να σχηματιστεί ένας αεροστεγής θάλαμος που περιέχει το προϊόν. Η τοποθέτηση του υποκαπνιστικού πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, είτε στην επιφάνεια είτε εντός της μάζας των προϊόντων.